Wytyczne dotyczące egzaminów maturalnych w 2020

Wytyczne dotyczące egzaminów maturalnych w 2020

Wytyczne dotyczące egzaminów maturalnych w 2020 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminunie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacjiw warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną …

Read More Wytyczne dotyczące egzaminów maturalnych w 2020