Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, W związku z zawieszeniem zajęć w szkole spowodowanym trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju uczniowie będą otrzymywali od nauczycieli  materiały do systematycznej pracy w domu. Materiały będą udostępniane za pośrednictwem Librusa (zadania domowe) w te dni tygodnia, w które uczniowie mają dane zajęcia. Zadania będą  miały formę zadań interaktywnych lub w formie kart pracy. …

Read More Komunikat Dyrektora Szkoły