Dyplom szkoły dbającej o rozwój

Dyplom szkoły dbającej o rozwój

16 września w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata realizacji projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Warszawie, poprzez wprowadzenie obok istniejącej oferty doskonalenia nauczycieli, oferty …

Read More Dyplom szkoły dbającej o rozwój