Ogłoszenie o przetargu „Dostawa urządzeń i wyposażenia stanowisk diagnostyki pojazdów samochodowych”

Ogłoszenie przetargu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 UpzP. Wzór formularza ofertowego. Wzór formularza cenowego. Wzór umowy. Wzór oświadczenia innego podmiotu. Wyjaśnienie treści zapytania. Informacja z sesji otwarcia. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Unieważnienie przetargu

Read More Ogłoszenie o przetargu „Dostawa urządzeń i wyposażenia stanowisk diagnostyki pojazdów samochodowych”

Konkurs Pieśni Patriotycznej w Jasińskim

Konkurs Pieśni Patriotycznej w Jasińskim

W dniu 4 listopada uczniowie naszej szkoły: Robert Kaznowski i Szymon Brząkała uczestniczyli w konkursie pieśni patriotycznej. Występy stały na bardzo wysokim poziomie. Ze względu na dużą ilość uczestników, wyniki poznamy 16 listopada. Nasi uczniowie jako jedyni zaprezentowali własne utwory, które spotkały się z dużym zainteresowaniem jury i publiczności. Gratulujemy Robertowi i Szymonowi oraz opiekunowi …

Read More Konkurs Pieśni Patriotycznej w Jasińskim

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi.

W niedzielę 12 listopada 2017 r. o godz. 1100 nasza szkoła uczestniczyła w odsłonięciu tablicy upamiętniającej gen. Józefa Hallera. Tablica, będąca jednocześnie kamieniem węgielnym pomnika gen. Józefa Hallera powstała z inicjatywy Solidarności Walczącej i Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Patriotycznych przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele sejmu, poseł na sejm Rzeczypospolitej …

Read More Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi.

Uroczystości poświęcone pamięci Rzezi Pragi z 1794r.

Uroczystości poświęcone pamięci Rzezi Pragi z 1794r.

W dniu 4 listopada w Katedrze św. Floriana odbyła się msza święta upamiętniająca wydarzenia sprzed 223-ch lat zwane Rzezią Pragi. 4 listopada 1794 roku rosyjskie wojska nacierające na warszawską Pragę pod dowództwem Aleksandra Suworowa po przełamaniu oporu obrońców dokonali masakry ludności cywilnej Pragi. W wyniku kilkugodzinnej fali mordów życie straciło około 20 tysięcy ludzi. W uroczystościach …

Read More Uroczystości poświęcone pamięci Rzezi Pragi z 1794r.