Losy Sybiraków – lekcja historii i patriotyzmu

Losy Sybiraków – lekcja historii i patriotyzmu

 „Nieludzka Ziemia” to wizja artystyczna Diany Forster, córki pani Anny Sokulskiej – mieszkanki Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej przemocą zabranej z domu przez radzieckie NKWD i wywiezionej na Syberię. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z losami polskich zesłańców, szlakami bojowymi dwóch polskich armii powstałych w czasie II wojny światowej w ZSRR oraz wyprowadzeniu cywilów z „nieludzkiej …

Read More Losy Sybiraków – lekcja historii i patriotyzmu