Mikołajki na Targowej

Mikołajki na Targowej

Mikołaj w Zespole Szkół Nr 33 06 grudnia 2017 Zespół Szkół Nr 33 odwiedził gość z Laponii. Wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć w quizach związanych z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia lub powalczyć z nauczycielami przy stole do tenisa stołowego. Na uczestników i zwycięzców czekały słodkie nagrody. W konkursach wygrała klasa 2bt w składzie: Robert Kaznowski, Szymon …

Read More Mikołajki na Targowej

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Formularz ofertowy. Dokumentacja projektowa cz.1. Dokumentacja projektowa cz.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiary. Wzór umowy. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu, o którym mowa w art.25 a ust. 1UPzP. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o którym mowa w art.25 a ust. …

Read More Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu „Dostawa urządzeń i wyposażenia stanowisk diagnostyki pojazdów samochodowych”

Ogłoszenie przetargu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 UpzP. Wzór formularza ofertowego. Wzór formularza cenowego. Wzór umowy. Wzór oświadczenia innego podmiotu. Wyjaśnienie treści zapytania. Informacja z sesji otwarcia. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Unieważnienie przetargu

Read More Ogłoszenie o przetargu „Dostawa urządzeń i wyposażenia stanowisk diagnostyki pojazdów samochodowych”