Projekt badawczy

Zespół Szkół nr 33 w Warszawie to szkoła, jak każda inna. No może z tą różnicą, że to właśnie tu APA realizuje projekt badawczy mający na celu poprawę warunków w salach lekcyjnych. Stężenie dwutlenku węgla, temperatura, wilgotność powietrza oraz zużycie energii- właśnie takie parametry będą sprawdzane w trzech salach lekcyjnych.

Jest to pierwszy w Polsce i w Europie projekt badawczy, realizowany w sposób ciągły, z bezpośrednim rejestrowaniem danych na dedykowanej eksperymentowi stronie internetowej: http://zs33.apasmart.pl/.

W wyniku eksperymentu uzyskamy wiedzę o kosztach energetycznych procesu utrzymania komfortowego mikroklimatu w klasach, a także o wpływie jakości powietrza i oświetlenia na proces dydaktyczny.

W poniedziałek 28 listopada 2016 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt badawczy. Konferencję otworzył burmistrz dzielnicy Praga Północ pan Wojciech Zabłocki. W otwarciu konferencji wzięli udział przedstawiciele firm biorących udział w projekcie: pan Marcin Orłowski Z-ca Dyrektora Handlowego Firma Frapol S.A., pan Mariusz Ostrowski Dyrektor do spraw rozwoju rynku firma APA, pan Andrzej Mikołajczyk Prezes Zarządu Biosolution sp. z o. o., inicjator projektu pan dr Ludomir Duda, przedstawiciele szkół wyższych dr inż. Wiesława Pabjańczyk Politechnika Łódzka, mgr Tomasz Duda Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz zaproszeni goście.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC