Wycieczka na Litwę

Już po raz czwarty uczniowie z praskich szkół technicznych uczestniczyli w wycieczce na Litwę. Młodzież w czasie wyjazdu poznała historię Unii polsko-litewskiej oraz miejsca związane z życiem i twórczością polskich romantyków Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. W programie wyjazdu było między innymi zwiedzanie zamku w Trokach, cmentarz na Rossie z grobowcem matki Marszałka Józefa Piłsudskiego i urną z jego sercem, Ostra Brama, muzeum Mickiewicza, dworek Śniadeckich. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę i poznała Polaków od pokoleń mieszkających na Litwie.