Podziękowania z Ministerstwa Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości bardzo dziękuje za Państwa pomoc i udział Państwa uczniów w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości to innowacyjny projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym założeniem jest szerzenie idei edukacji obywatelskiej i prawnej wśród młodych ludzi. Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku, w związku z czym staramy się podejmować coraz to nowe inicjatywy i działania, zachęcające i aktywizujące młodego człowieka do dalszego poszukiwania wiedzy i rozwijania swoich pasji w zakresie szeroko pojętego prawa.