Akcja krwiodawstwa

plakat-krwinka

baner-krwinka

W dniu 9 listopada 2016 r. już 10 rok z rzędu odbędzie się akcja krwiodawstwa „Krwinka z Targowej”. Krew będzie można oddawać w godzinach 9.00-13.00 w sali gimnastycznej. Tegoroczna akcja jest wyjątkowa, bo chcemy nią zainaugurować obchody 100-lecia naszej szkoły, które będziemy świętować w 2017 r. Z tej okazji mamy zamiar pobić rekord i zebrać 100 litrów krwi, łącznie w tym i przyszłym roku.

Więcej informacji o tegorocznej akcji w wydarzeniu na Facebooku.

Historia „Krwinki z Targowej”

W 2006 r. po raz pierwszy w Zespole Szkół Nr 33 przy ulicy Targowej 86 w Warszawie została zorganizowana Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Młodzi krwiodawcy okazali swoją otwartość na potrzeby innych ludzi oraz chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Dlatego też Akcja Oddawania Krwi stała się tradycją Zespołu Szkół Nr 33. Krew przekazywana była na rzecz Szpitala Praskiego, Centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Transplantologii.

W 2007 r. dołączyła do nas młodzież i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z dzielnicy Praga Północ. Do maja 2013 r. zebraliśmy 317 litrów tego życiodajnego płynu. Ofiarność młodzieży została nagrodzona.

W samo południe, 16 kwietnia 2013 r. odbyła się uroczystość uhonorowania sztandaru szkoły odznaką honorową III stopnia nadaną przez Kapitułę Polskiego Czerwonego Krzyża. “Żadna dzielnica w Warszawie nie zorganizowała tak dobrej akcji zbiorki krwi. Panie Marku, będzie pan oceniany w niebie przez wszystkich, którym nasza krew pomogła” – w takich słowach o Dyrektorze wypowiadał się Jan Kisiel z PCK.

Tak właśnie powstała „Krwinka z Targowej”, której ciągle przybywa i która będzie płynęła dalej, bo społeczność Zespołu Szkół Nr 33 zawsze stanie na wysokości zadania i nie przejdzie obojętnie obok ludzi potrzebujących.

baner-krwinka2