Apel Powstańców do młodzieży

Apel Powstańców do młodzieży został nagrany kilka tygodni temu przy okazji rejestrowania lekcji dla szkół, które niebawem będą publikowane na stronie Biura Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich w projekcie pod nazwą „Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22”. Przekazane są tutaj fragmenty niezwykle aktualne w chwili obecnej.

Zapraszamy do obejrzenia kliknij tutaj