Autor: ZS33

Informacja dla uczniów i absolwentów na temat egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021

Informacja  dla uczniów i absolwentów na temat egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021

UWAGA ! Dotyczy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Poniżej zamieszczone są formularze deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych. Deklaracje należy wypełnić w dwóch egzemplarzach (na jednym z nich otrzymacie potwierdzenia złożenia), podpisać i złożyć  w sekretariacie uczniowskim w nieprzekraczalnym  terminie  do 14.02.2021 r. Na każdą kwalifikację wypełniamy oddzielną deklarację. Deklarację  z załącznika 1 (PP2017) …

Read More Informacja dla uczniów i absolwentów na temat egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021