Bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogiczna związana ze skutkami epidemii Covid-19

Stowarzyszenie dla Rodzin, w ramach realizowanego projektu „Specjalistyczna pomoc psychologiczna skutków COVID-19” oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną w kryzysie związanym z epidemią Covid-19.

    Oferujemy:

    – konsultacje i poradnictwo psychologiczne

    – pomoc terapeutyczną

    – poradnictwo wychowawcze dla rodziców prowadzone przez psychologa i pedagoga

    Z pomocy mogą skorzystać osoby dorosłe, rodzice, młodzież i dzieci z Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Projekt skierowany jest do osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzysy, nadmierny stres lub zmagających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi spowodowanymi lub nasilonymi na skutek epidemii Covid-19.

    Spotkania ze specjalistami odbywają się online i telefonicznie oraz w miarę możliwości (z uwagi na epidemię), stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin: ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), ul. Nowodworska 35/51 (Tarchomin Białołęka) ul. Pszczyńska 26/57 oraz ul. Nefrytowa 12 (Targówek).

    Zapisy: tel. 696 509 924, 518 452 047, e-mail: zapisy@sdr.org.pl

    Projekt realizowany w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020r.

    Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.