• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Dzień otwarty online w dniu 27 kwietnia 2022 roku będzie  przeprowadzony przez platformę Microsoft Teams:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Podczas dnia otwartego prosimy:

1. Podać Imię i nazwisko podczas logowania.

2. Wyłączyć mikrofon podczas części ogólnej.

3. Używać włączonego mikrofonu tylko podczas zadawania pytań, ponieważ umożliwi to wszystkim dobry odbiór prowadzącego.

Link do spotkania w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 17.00:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTcwMmRjZWUtZjM0MS00ZjhlLWI3MTQtZDQyNGU4YWFlNGNh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225e750a29-136b-42f4-b839-1e9767690590%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=65dc8b5f-98f2-4728-bce6-e70c5b73618c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

lub  https://liblink.pl/LWFoos05iI

 

https://liblink.pl/9FmL2enGe8

Serdecznie zapraszamy

 

logo wyszparowane

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook