• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Dni  otwarte online w dniach 12 i 27 kwietnia 2022 roku będą  przeprowadzone przez platformę Microsoft Teams:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Podczas dnia otwartego prosimy:

1. Podać Imię i nazwisko podczas logowania.

2. Wyłączyć mikrofon podczas części ogólnej.

3. Używać włączonego mikrofonu tylko podczas zadawania pytań, ponieważ umożliwi to wszystkim dobry odbiór prowadzącego.

Link do spotkania w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 17.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk2MzE2ODktZWY1Ny00NDk3LWFhNDEtMjhmMTk0NGE4Y2Y4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22546dfa2e-72ab-4322-945b-baf6cfb63c58%22%7d

lub   https://liblink.pl/eggtOSjJcU

Serdecznie zapraszamy

logo teams

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook