• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Przewodnicząca: 

Z-ca Przewodniczącej: 

Sekretarz:

Konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 33 w Warszawie

ul. Targowa 86

03-448 Warszawa

Bank: PKO S.A

Nr konta: 78124061041111000047859690

Wszystkie wpłaty przeznaczane są na rzecz młodzieży w ramach działalności statutowej
Rady Rodziców.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook