Matura

Lista lektur do egzaminu maturalnego opracowana na podstawie nowej podstawy programowej dla trzeciego i czwartego etapu edukacyjnego (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)

GIMNAZJUM

• Jan Kochanowski – wybrane fraszki
• Jan Kochanowski Treny (V, VII, VIII)
• William Szekspir Romeo i Julia
• Molier Świętoszek lub Skąpiec
• Ignacy Krasicki – wybrane bajki
• Aleksander Fredro Zemsta
• Adam Mickiewicz – wybrana ballada
• Adam Mickiewicz Dziady cz. II
• Adam Mickiewicz Reduta Ordona
• Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela
• Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop)
• Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybrane wiersze
• Kazimierz Wierzyński – wybrane wiersze
• Julian Tuwim – wybrane wiersze
• Czesław Miłosz – wybrane wiersze
• ks. Jan Twardowski – wybrane wiersze
• Wisława Szymborska – wybrane wiersze
• Zbigniew Herbert – wybrane wiersze
• Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303
• utwór podejmujący problematykę Holokaustu np. wybrane opowiadanie Idy Fink
• Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory
• Stanisław Lem – wybrane opowiadanie
• Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie
• Antonie de Saint Exupery Mały Książę
• wybrana powieść przygodowa
• wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania
• wybrany utwór fantasy np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego
• wybrany utwór detektywistyczny Arthura Conan Doyle’a lub Agaty Christie
• wybrane opowiadanie z literatury światowej XX wieku (inne niż wskazane wyżej)
• wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej)
• Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza (teksty poznawane w całości lub w części)
• Pieśń o Rolandzie (tekst poznawany w całości lub w części)
• Juliusz Słowacki Balladyna (tekst poznawany w całości lub w części)
• Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (tekst poznawany w całości lub w części)
• Ryszard Kapuściński – wybrany utwór (tekst poznawany w całości lub w części)
• Biblia – opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości
• wybrane mity greckie

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

• Biblia – wybrane psalmy, fragmenty Pieśni nad pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana
• Sofokles Antygona lub Król Edyp (tekst poznawany w całości)
• Bogurodzica
• Lament świętokrzyski
• Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm
• Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
• William Szekspir Makbet lub Hamlet (tekst poznawany w całości)
• Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność)
• Adam Mickiewicz Dziady cz. III
• Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
• Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
• Cyprian Kamil Norwid – wybrane wiersze
• Bolesław Prus Lalka
• Fiodor Dostojewski – wybrany utwór np. Zbrodnia i kara, Łagodna (tekst poznawany w całości)
• Joseph Conrad Jądro ciemności (tekst poznawany w całości)
• Jan Kasprowicz – wybrane wiersze
• Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybrane wiersze
• Leopold Staff – wybrane wiersze
• Stanisław Wyspiański Wesele
• Władysław Stanisław Reymont Chłopi tom I Jesień
• Stefan Żeromski – wybrany utwór: Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie (tekst poznawany w całości)
• Bolesław Leśmian – wybrane wiersze
• Julian Tuwim – wybrane wiersze
• Jan Lechoń – wybrane wiersze
• Julian Przyboś – wybrane wiersze
• Józef Czechowicz – wybrane wiersze
• Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze
• Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
• Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
• Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
• Krzysztof Kamil Baczyński – wybrane wiersze
• Tadeusz Różewicz – wybrane wiersze
• Czesław Miłosz – wybrane wiersze
• Wisława Szymborska – wybrane wiersze
• Zbigniew Herbert – wybrane wiersze
• Ewa Lipska – wybrane wiersze
• Adam Zagajewski – wybrane wiersze
• Stanisław Barańczak – wybrane wiersze
• Miron Białoszewski – wybrane utwory
• wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza (tekst poznawany w całości)
• wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych (tekst poznawany w całości)
• wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży (tekst poznawany w całości)
• wybór mitów
• Dzieje Tristana i Izoldy (tekst poznawany w całości lub w części)
• Miguel Cervantes Don Kichote (tekst poznawany w całości lub w części)
• Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (tekst poznawany w całości lub w części)
• Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia
• Adam Mickiewicz Dziady cz. IV (tekst poznawany w całości lub w części)
• Juliusz Słowacki Kordian (tekst poznawany w całości lub w części)
• Witold Gombrowicz Ferdydurke (tekst poznawany w całości lub w części)
• Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem (tekst poznawany w całości lub w części)
• Gustaw Herling-Grudziński Inny świat (tekst poznawany w całości lub w części)
• Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (tekst poznawany w całości lub w części)
• wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego
• homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne