Dyplom szkoły dbającej o rozwój

16 września w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata realizacji projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Warszawie, poprzez wprowadzenie obok istniejącej oferty doskonalenia nauczycieli, oferty równoległej, adresowanej systemowo do rad pedagogicznych. Oferta, służąca zwiększeniu umiejętności pracy zespołowej, polega na stworzeniu spójnych planów wspomagania szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Wspomaganiem w projekcie objęto 150 warszawskich placówek edukacyjnych (prawie 5 tysięcy nauczycieli). Ponadto poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia stworzono szansę na poprawę współpracy dyrektorów i nauczycieli w placówkach m.st. Warszawy.

Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 33 zostało wyróżnione za udział w projekcie dyplomem szkoły dbającej o rozwój. Dyrektor Marek Tomasiewicz został uhonorowany statuetką DYREKTOR 3D diagnoza dialog doskonalenie.

skan_20150917