Dzień bez Samochodu

Dzień bez Samochodu to świętowana corocznie 22 września międzynarodowa kampania proekologiczna, która wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku, pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Na ulicach wielu miast zamiast samochodów pojawiają się rowery oraz darmowe przejazdy komunikacją.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 33 z okazji Dnia bez samochodu uczestniczyli w Rajdzie Rowerowym „Zielone Płuca Warszawy”. Celem rajdu jest kształtowanie postaw proekologicznych, aktywnych form spędzania czasu oraz postaw patriotycznych podczas odwiedzenia miejsc pamięci.

W rajdzie rowerowym pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego (Piotra Chamery i Marka Kujawowicza) wzięli udział uczniowie klas 3bt, 3at, 1ct, 1at.

Na 60 kilometrowym szlaku rowerowym, młodzież poznała przyrodnicze i antropogeniczne walory warszawskich parków; Park Młociński, Lasek Bielański, Kępa Potocka, park im. St. Żeromskiego, park R. Traugutta, park im. J. Kusocińskiego, park Marszałka E. Śmigłego-Rydza, park Breyera, park Ujazdowski, Łazienki Królewskie, Pola Mokotowskie, park Morskie Oko, park Arkadia, Ogród Saski, park Praski.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego poznawania walorów przyrodniczych i antropogenicznych Warszawy oczywiście na szlakach rowerowych.