• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

ETR Tekst łatwy doczytania 2 Zespół Szkół nr 33 im. w Warszawie mieści się przy zbiegu ulic: Targowej, 11 Listopada, Ratuszowej, Inżynierskiej w dzielnicy Praga-Północ.

1.Najbliższe przystanki tramwajowe:

 • Inżynierska 04 linie tramwajowe: 3,4,23,25 ,
 • Ratuszowa 01 linie tramwajowe: 6, 20, 28.

2.Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Inżynierska 06 linie autobusowe: 162, 166, 170, 338
 • Inżynierska 01 linie autobusowe: 162, 166, 169, 170, 338.

3.Najbliższy Dworzec kolejowy: PKP Warszawa Wileńska

4. Najbliższy przystanek Metra: Dworzec Wileński II linia Metra

5. Placówka posiada parking.

6.Dostęp do budynku szkoły zapewniony jest od strony ulicy Targowej 86,  jest to główne wejście.

7.Do wejścia prowadzą schody, brak jest pochylni. Drzwi wejściowe do budynku nie są  przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

8.Przy wejściu głównym znajduje się stanowisko portiera. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń przekazywana jest głosowo przez dyżurującego pracownika. Interesanci, którzy wchodzą do budynku szkoły są wpisywani do księgi wejść.

9. Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego w „punkcie informacyjnym” oraz w wersji on-line.

10.Budynek jest czterokondygnacyjny, bez windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp wyłącznie w sposób alternatywny od strony ul. Ratuszowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, przez podjazd, przy stanowisku umieszczonym bezpośrednio przy wejściu do budynku.

11.W budynku zapewniono wolne od barier wyłącznie poziome przestrzenie komunikacyjne.Korytarze mają szerokość powyżej 150 cm.

12. W budynku nie zapewniono toalet dla osób poruszających się na wózkach.

13. W budynku szkoły zapewnia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.


Przekierowanie na stronÄ™ Facebook