Festiwal nauki

W bieżącym tygodniu młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach i konferencjach organizowanych przez warszawskie uczelnie wyższe w ramach projektu Festiwal Nauki. Celem spotkań jest dzielenie się przez pracowników naukowych ze społeczeństwem wiedzą, umiejętnościami i najnowszymi odkryciami.

W dniu 28.09.2018r. uczniowie z klas 4at, 3at i 3bt pod opieką Pana Piotra Chamery uczestniczyli w warsztatach “Transformacja energetyczna na świecie -konsekwencje polityczne i gospodarcze” organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz debaty „Co Unia Europejska daje swoim obywatelom”. Jest to wspaniała kontynuacja realizowanego przez szkołę projektu “Postaw na Słońce”, w którym nasi uczniowie brali udział w ubiegłym roku szkolnym organizując konferencje dla mieszkańców i wykonali podświetlany projekt makiety szkoły przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie przeanalizowali zmiany w gospodarce w XX wieku oraz poznali  tendencje zmian we współczesnym przemyśle energetycznym świata i Polski. Dyskutowali o przyczynach i konsekwencjach korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, na przykładzie wybranych krajów. Udział w wykładzie poszerzył wiedzę z zakresu historii i kompetencji poszczególnych struktur Unii Europejskiej oraz konsekwencji politycznych i społeczno-gospodarczych przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Na zakończenie pobytu uczniowie naszej szkoły w trakcie indywidualnych rozmów ze studentami poznali możliwości rozwoju jakie stwarzają uczelnie wyższe poprzez umożliwienie udziału w krajowych i unijnych programach skierowanych do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.