Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Uczniowie.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkim przygotowującym się do egzaminów poprawkowych życzę samych pozytywnych ocen.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 33.