I praska konferencja “Transplantacja Darem Życia”

Przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na terenie naszej szkoły w dniu 19 lutego 2019r.  odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom transplantologii.

Jest to kontynuacja nieprzerwanej działalności edukacyjnej Zespołu |Szkół nr 33 w Warszawie przy ul. Targowej 86 od 2006 r., w zakresie zarówno honorowego krwiodawstwa znanego pod nazwą „Krwinka z Targowej” jak również uświadamiania młodzieży i środowisku lokalnemu  ważności honorowych akcji Krwiodawstwa.

W ten sposób promowane są również zachowania prozdrowotne pozwalające młodym ludziom stojącym na progu dojrzałości dostrzeżenie konieczności dzielenia się najcenniejszym darem
z osobami potrzebującymi. Krwinka z Targowej jest żywą lekcją łączącą kształcenie zawodowe w klasach |Technikum nr 6 i Branżowej Szkole I stopnia nr 7 z wychowaniem i edukacją zdrowotną niewynikającą z podstaw programowych. W I praskiej Konferencji :Transplantacja Darem Życia” uczniowie mieli możliwość poznania historii, aspektów medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów z pozycji zespołu lekarskiego, pacjenta oraz bliskich dawcy i biorcy. Prelegenci omówili rozwój polskiej transplantologii na tle krajów Europy i świata jak również przedstawili własne oczekiwania względem tendencji rozwoju ogromnej dziedziny medycyny jaką jest transplantologia.

Tematykę transplantologii w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli młodzieży:

  1. Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski – konsultant wojewódzki
    w dziedzinie transplantologii klinicznej, Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
    i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
  2. Pan Krzysztof Zając – koordynator transplantacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
  3. Pani Klaudia Nestorowicz – Koordynator Centralnego Rejestru Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” ,
  4. Pan Eugeniusz Karmiłowicz – Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.

Nad całością organizacji i przebiegu konferencji czuwała Pani Magdalena Bielecka Przedstawiciel Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Współprowadzący konferencję z ramienia szkoły uczeń klasy 4bt Szymon Warszawski

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg konferencji.