II Wilanowska Giełda Szkół

28 lutego nasi uczniowie pod opieką pani Igi Jawidzyk brali udział w Wilanowskiej Giełdzie Szkół. Wydarzenie to miało na celu ułatwienie uczniom VIII klas podjęcie decyzji związanej z wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Uczniowie mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły i uczestniczyć w rozmowach ze uczniami.