Informacja dla uczniów i absolwentów na temat egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2021

UWAGA !

Dotyczy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Poniżej zamieszczone są formularze deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych. Deklaracje należy wypełnić w dwóch egzemplarzach (na jednym z nich otrzymacie potwierdzenia złożenia), podpisać i złożyć  w sekretariacie uczniowskim w nieprzekraczalnym  terminie  do 14.02.2021 r.

Na każdą kwalifikację wypełniamy oddzielną deklarację.

Deklarację  z załącznika 1 (PP2017) wypełniają uczniowie, którzy zdają egzamin z tzw. kwalifikacji dwuliterowych (np. MG18, MG43,EE05)

Deklaracje z załącznika 2 (PP2012) wypełniają uczniowie (absolwenci), którzy zdają egzaminy z kwalifikacji jednoliterowych (np. E-07 , M12)

Wszystkich dodatkowych informacji można dowiedzieć się w sekretariacie uczniowskim.

załącznik nr 1

załącznik nr 2