Informacje dla kandydatów

Jak wypełnić i złożyć wniosek? Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

przypominamy adres email naszej szkoły, gdzie można przeasłać wniosek

rekrutacja@zs33.pl

Technikum nr 6 

  • zawód technik elektryk
  • zawód technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

  • zawód elektromechanik pojazdów samochodowych
  • klasa wielozawodowa
  •  mechanik pojazdów samochodowych
  •  mechanik motocyklowy
  • kierowca mechanik
  • blacharz
  • lakiernik

CXLVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – forma zaoczna (zajęcia w soboty i niedziele)