IPN – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 12-13 października 2017 roku wybrani uczniowie klas II bt oraz IV ct uczestniczyli pod opieką profesorów: Marka Kujawowicza oraz Jacka Suwały w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: “W drodze do władzy – struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRR wobec Polski w latach 1917-1945”. Konferencja zorganizowana przez Oddział IPN w Warszawie miała na celu przyjrzenie się polityce ZSRR wobec Polski z perspektywy instytucji i organizacji tworzonych przez władzę państwową i partyjną na terenie państwa sowieckiego, które miały zajmować się tzw. sprawami polskimi. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyli w niej znani historycy, politycy, ludzie mediów z Polski oraz Rosji jak: Jekatierina Bołtunowa, Piotr Gontarczyk, Albin Głowacki, Natalia Liebiediewa, Lilianna Ladorucka, Andrzej Paczkowski i in. Nasi uczniowie i nauczyciele czynnie uczestniczyli w konferencji, zabierając głos w panelach dyskusyjnych.