Jak wyglądał 14 października na Targowej?

Dzisiaj w Zespole Szkół nr 33 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, wypada 14 października, chociaż w tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, Dzień Nauczyciela był mniej hucznie obchodzony, była to bardzo kameralna uroczystość podczas, której Nasi uczniowie nie zapomnieli o drobnych gestach życzliwości wobec swoich Pedagogów. Uczniowie podziękowali nauczycielom za cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie jakim są otaczani. Życzenia na Dzień Nauczyciela to najlepsza nagroda dla pedagogów za trud włożony w edukację młodzieży. Tradycyjnie już w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po przyjęciu ślubowania Pan Dyrektor Marek Tomasiewicz podziękował nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za trud pedagogiczny i sumienną pracę na rzecz szkoły oraz złożył najserdeczniejsze życzenia. Uroczystość została przygotowana przez P Igę Jawidzyk i Annę Rozłucką oraz klasę II ct. Serdecznie dziękujemy