Kadra kierownicza

Dyrektor Szkoły:

mgr inż. Marek Tomasiewicz

Wicedyrektor Szkoły:

mgr Marek Kujawowicz

Kierownik Gospodarczy:

mgr Danuta Wyszyńska

Kierownik kształcenia praktycznego:

mgr Grzegorz Lach

Kierwnik warsztaów szkolnych

mgr Jan Redyk