Kierownik warsztatów szkolnych

Kierownik Warsztatów Szkolnych

mgr Jan Redyk

email: jan.redyk@zs33.pl