Kilka słów z dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dzisiaj w Zespole Szkół Nr 33 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie podziękowali nauczycielom za cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie jakim są otaczani, wręczając im  kwiaty jako wyraz uznania dla ciężkiej pracy i poświęcenia.
Tradycyjnie już w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po przyjęciu ślubowania Pan Dyrektor Marek Tomasiewicz podziękował nauczycielom i pracownikom obsługi za trud pedagogiczny i sumienną pracę na rzecz szkoły oraz złożył najserdeczniejsze życzenia. Kierownik Warsztatów Szkolnych Pan Jan Redyk korzystając z okazji dnia KEN złożył życzenia Gronu Pedagogicznemu oraz wręczył prezenty wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Nr 33. Uroczystość przygotowała Pani Karolina Sadowska, wraz z uczniami za co serdecznie dziękujemy.