Klauzule informacyjne dla nauczycieli

Obowiązek informacyjny Administratora Danych względem podmiotu danych

Szanowni Państwo.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”,  proszę o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi:

  1. Klauzula w związku z wykonywaną pracą;
  2. Klauzula z ZFŚS dla pracowników;
  3. Klauzula ZFŚS dla osób uprawnionych będących we wspólnym gospodarstwie domowym;
  4. Klauzula dla nauczycieli z zewnątrz oddelegowanych do egzaminów maturalnych;
  5. Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego;