Komunikat [2] dotyczący badań lekarskich dla kandydatów do szkoły.

Szanowni Rodzice kandydatów, którzy wskazali następujące zawody:

  1. Technik pojazdów samochodowych.
  2. Mechanik pojazdów samochodowych.
  3. Elektromechanik pojazdów samochodowych.
  4. Mechanik motocyklowy.

Przypominam iż od lekarza medycyny pracy uczniowie powinni otrzymać aktualny druk orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi.

We wzorze zostały zaznaczone najważniejsze zmiany w druku orzeczenia. Proszę o zwrócenie uwagi na odbierane orzeczenia od lekarzy, gdyż pozwoli to w późniejszym etapie na zaoszczędzenie Państwa czasu.

Aktualny wzór orzeczenia lekarskiego.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33

Marek Tomasiewicz