Komunikat dla maturzystów

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.