Komunikat dotyczący badań lekarskich dla kandydatów do szkoły.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BADAŃ LEKARSKICH DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice :

I.  W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi harmonogramu rekrutacji i dostarczenia badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych do szkół zawodowych tj. do dnia 24 lipca 2019r., ze względu na długi czas oczekiwania na badania informuję iż:

  1. W przypadku otrzymania zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy należy takowe zaświadczenie dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie wskazanym w harmonogramie.
  2. W przypadku ustalenia terminu wizyty lekarskiej w późniejszym terminie, należy złożyć oświadczenie w sekretariacie szkoły o wyznaczonym terminie badań lekarskich.

Oświadczenie może być złożone pisemnie na terenie szkoły lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres: zs33@zs33.pl.

Wzór oświadczenia do pobrania.

II.  Dla kandydatów, którzy wskazali następujące zawody:

  1. Technik pojazdów samochodowych.
  2. Mechanik pojazdów samochodowych.
  3. Elektromechanik pojazdów samochodowych.
  4. Mechanik motocyklowy.

Przypominam iż od lekarza medycyny pracy powinni otrzymać dwa dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w kategorii wskazanej w skierowaniu (p. III).

Podstawa prawna do pkt II.:

Do pkt. 1 – art. 134 ust. 1 p 2 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r poz. 60 ze zmianami).

Do pkt. 2 – art. 134 ust. 1 p. 4  Prawa Oświatowego (Dz. U z 2017 r poz. 60 ze zmianami), oraz dodatkowo art.75 ust.1 p.7,  art. 75 ust. 2a i art. 76 ust. 2  ustawy z dnia 17 stycznia 2019r o kierujących pojazdami (Dz. U z 2019r poz. 341).

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33

Marek Tomasiewicz