Rada Rodziców

Przewodnicząca: 

Z-ca Przewodniczącej: 

Sekretarz:

Konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 33 w Warszawie

ul. Targowa 86

03-448 Warszawa

Bank: PKO S.A

Nr konta: 78124061041111000047859690

Wszystkie wpłaty przeznaczane są na rzecz młodzieży w ramach działalności statutowej
Rady Rodziców.