Lekcja w Europejskim Tramwaju Promocyjnym.

W dniu 17 maja b.r. klasa  I ct wraz z wychowawcą, panem Jackiem Suwałą odbyli wycieczkę – lekcję w Europejskim Tramwaju Promocyjnym. Trasa wycieczki przebiegała po “warszawskich oraz praskich” regionach Stolicy. Lekcja dotyczyła powstania, historii i teraźniejszości Unii Europejskiej. Przekazane treści mogą być wykorzystane na zajęciach historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii. Młodzież zwiedziła również wnętrza zabytkowe.

aut. J. Suwała owych wagonów tramwajowych.