Logowanie do dziennika elektronicznego po raz pierwszy

PROCEDURA LOGOWANIA DO DZIENNIKA LIBRUS PO RAZ PIERWSZY

SZKOŁA ZALECA NIEODPŁATNIE KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI.

Aplikacja Librus na urządzenia mobilne nie jest wspierana przez szkołę pomocą techniczną.

Po otrzymaniu loginu i jednorazowego hasła rodzic postępuje zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej:

LOGOWANIE NA KONTO LIBRUS RODZIC