Losy Sybiraków – lekcja historii i patriotyzmu

 “Nieludzka Ziemia” to wizja artystyczna Diany Forster, córki pani Anny Sokulskiej – mieszkanki Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej przemocą zabranej z domu przez radzieckie NKWD i wywiezionej na Syberię. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z losami polskich zesłańców, szlakami bojowymi dwóch polskich armii powstałych w czasie II wojny światowej w ZSRR oraz wyprowadzeniu cywilów z “nieludzkiej ziemi” na Bliski Wschód i do Afryki. Lekcja została przygotowana przez Urząd Dzielnicy Warszawa Praga-Północ w podziemiach Katedry Warszawsko – Praskiej.

W dniu 19.09.2017 r. odbyła się wycieczka wybranych uczniów klasy 3 at pod opieką p. Jacka Suwały na film i wystawę prac poświęconych polskim zesłańcom na Sybir.