Kadra pedagogiczna

 • Marek Tomasiewicz – dyrektor szkoły, przepisy ruchu drogowego;
 • Marek Kujawowicz – wicedyrektor szkoły, wychowanie fizyczne;
 • Grzegorz Lach – kierownik kształcenia praktycznego, praktyczna nauka zawodu;
 • Jan Redyk – kierowni warsztatów szkolnych, przedmioty zawodowe elektryczne;
 • Anna Rozłucka – język angielski
 • Bogusław Bansiewicz – podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych; silniki pojazdów samochodowych;
 • Tomasz Bochiński –  instruktor nauki jazdy;
 • Jarosław Bolek – elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych;
 • Zbigniew Brzezicki – edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Piotr Chamera – wychowanie fizyczne; geografia;
 • Barbara Lisicka – chemia,
 • Anna Ziółkowska – biologia, bhp;
 • Andrzej Dębowski – silniki pojazdów motocyklowych, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych;
 • Iga Jawidzyk – religia;
 • Maria Kacprzak – język rosyjski, przedsiębiorczość, samozatrudnienie w zawodzie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym;
 • Agata Bhuiyan – język niemiecki; przedsiębiorczość;
 • Michał Kacprzak – przedmioty zawodowe elektryczne;
 • Zbigniew Kosiorek – praktyczna nauka zawodu;
 • Andrzej Kostecki – podstawy konstrukcji maszyn;
 • Maciej Kowalski – wychowanie fizyczne;
 • Mateusz Krzysztofik – wychowanie fizyczne;
 • Artur Kucharczyk – pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • Maciej Łukasiewicz – praktyczna nauka zawodu;
 • Hanna Majewska – język polski;
 • Marta Markiewicz – język angielski;
 • Agnieszka Mroczek – matematyka;
 • Krzysztof Sierpiński – język angielski;
 • Anna Pogorzelska – informatyka, pkm, pracownia obsługi i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym;
 • Dariusz Przetacki – przedmioty zawodowe elektryczne;
 • Małgorzata Romanowicz – historia, historia i społeczeństwo;
 • Zdzisław Romanowicz – przedmioty zawodowe elektryczne;
 • Tomasz Rybicki – fizyka
 • Karolina Sadowska – język angielski;
 • Tomasz Sokołowski – instruktor nauki jazdy;
 • Jacek Suwała – biblioteka; plastyka;
 • Stanisław Szewczyk – praktyczna nauka zawodu;
 • Agnieszka Szubzda – historia;
 • Agnieszka Szustowska – matematyka;
 • Waldemar Wasiak – przedmioty zawodowe elektryczne;
 • Agnieszka Wawak – język polski, wiedza o społeczeństwie;
 • Zbigniew Witecki – podstawy konstrukcji maszyn, praktyczna nauka zawodu;
 • Piotr Zabuski – pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • Sławomir Zdunek – pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych;