Kierunki kształcenia

Technikum nr 6

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • klasa wielozawodowa (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, blacharz, lakiernik)