Oferta kształcenia dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 ogłasza nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy KKZ z kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz wszystkich chętnych, którzy chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje.

Zajęcia będą odbywały się w formie zaocznej w weekendy przez 3 semestry. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu technika oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą email pod adresem zs33@zs33.pl, należy pobrać formularz zdłoszenia kliknij wypełnić i odesłać. Następnie zostanie Państwu przesłane skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu otrzymania zaświadczenia o przeciwwskazaniach do kształcenia w zawodzie, które należy złożyć w sekretariacie szkoły.