Ogłoszenie o wyborze oferenta na wywóz i utylizację złomu