Opieka nad pomnikiem ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach

Realizując zobowiązania dotyczące opieki nad pomnikiem ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956 uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Piotra Chamery w dniu 31.10.2018r. zapalili znicze oraz uporządkowali podest pomnika.

Dzień wszystkich świętych jest okazją do uczczenia pamięci i przypomnienia młodemu pokoleniu, ofiar prześladowań komunistycznych, więzionych i straconych w latach 1944-1956 członków organizacji niepodległościowych walczących o wolną Polskę.