Opieka nad pomnikiem ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach

Realizując zobowiązania dotyczące opieki nad pomnikiem ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956 uczniowie klasy 3at i 1ct pod opieką Pana Piotra Chamery w dniu 31.10.2017r. zapalili znicze oraz uporządkowali podest pomnika.

Dzień wszystkich świętych jest kolejną okazją do uczczenia i przypomnienia młodemu pokoleniu pamięci ofiar prześladowań komunistycznych,  więzionych i straconych w latach 1944-1956 członków organizacji niepodległościowych walczących o wolną Polskę.