Podziękowania i dyplomy

podziekowanie-lok podziekowania-centrum-zdrowia-dziecka medal-lok 1

turniej-zawodow