„Pomysłowe dzieci –Kreatywni uczniowie –Innowacyjni studenci”

W dniu 19.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły, finaliści olimpiad sportowych, konkursów o tematyce społecznościowej i edukacyjnej,  Bartłomiej Witawski (kl. 2at) Szymon Brząkała (kl. 2bt), Oskar Rejf (kl. 2at) i Oleh Kovalchuk (kl.2az)  wraz z opiekunami panem Janem Redykiem i Piotrem Chamerą wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Pomysłowe dzieci –Kreatywni uczniowie –Innowacyjni studenci”. Konferencja zorganizowana przez biuro poselskie posłanki na Sejm RP Joanny Fabisiak. Spotkanie pracowników naukowych, nauczycieli i uczniów odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Prelegentami byli pracownicy naukowi warszawskich wyższych uczelni (m.in. Politechniki Warszawskiej i  Uniwersytetu Warszawskiego). Omawiano programy rządowe wspierające i rozwijające kreatywność uczniów, ścieżki i rozwiązania związane z zgłoszeniami i rejestracją wniosków patentowych młodzieży szkół średnich i studentów. Dyskusja uczestników konferencji nad kierunkami rozwoju wskazanymi przez pracowników  naukowych skierowana była na wsparcie aktywności naukowej i badawczej uczniów i studentów.                                                    red.  Jan Redyk