Poradnik dla dawcy krwi

PROCEDURA ODDANIA KRWI

1.   REJESTRACJA

Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kartę dawcy, na której wpisujemy dane personalne i kontaktowe. Konieczny jest dokument tozsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (nie honorowany jest elektroniczny dokument mTożsamośc).
Po zarejesrowaniu, wydrukowany zostaje kwestionariusz, który dawca wypełnia przed badaniem lekarskim.

2.   WSTĘPNE BADANIA LABORATORYJNE

Badanie poziomu hemoglobiny / morfologia
U dawcó pierwszorazowych – grupa krwi i morfologia.

3.   BADANIE LEKARSKIE

 • ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi
 • wywiad lekarski
 • badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych
 • kwalifikacja do oddania krwi bądź innych składników krwi

4.   ODDANIE KRWI – DONACJA

 • krew pełna – 450 ml krwi w czasie ok. 5 – 8 min.
 • płytki krwi – 270 ml w czasie ok. 45 – 60 min (procedura stosowana w TO przy ul. Nowogrodzkiej i okazjonalnie w Centrum przy ul. Saskiej)
 • płyki krwi + osocze – 315 ml w czasie 45-60 min.
 • osocze – 600 ml w czasie 35-45 min. W wyjątkowych sytuacjach dawca może być poproszony o oddanie 720 ml osocza.

Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych.
Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka.
Badania te obejmują:
test kiłowy, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.

5.   KRÓTKA REGENERACJA SIŁ

Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił.
Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady

Na prośbę Dawcy wystawiane jest

 • zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole
 • wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Poboru Krwi
 • legitymacja HDK
 • kopia wyników badań

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ PO ODDANIU KRWI?

 • Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu fachowego pobierającego krew.
 • Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w łokciu), tego dnia nie należy nosić w tej ręce ciężarów.
 • Pozostać w miejscu oddania krwi przez co najmniej pół godziny.
 • Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek narazi dawcę na powstanie krwiaka lub zasinienie w miejscu wkłucia, (jeżeli tak się stanie stosować okłady z Altacetu lub lodu). W przypadku powstania dużej zmiany należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.
 • Unikać w tym dniu pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych
 • Starać się nie przebywać w zbyt gorących i dusznych pomieszczeniach.
 • W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić telefonicznie RCKiK w Warszawie lub Terenowy Oddział RCKiK w Warszawie.

JEŻELI JEDNAK WYSTĄPIŁY OBJAWY OSŁABIENIA NALEŻY:

 • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo.
 • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się miedzy nogami.
 • Jeżeli objawy pojawiły się po opuszczeniu miejsca oddania krwi należy skontaktować się lekarzem.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi
 • O wszystkich powikłaniach po oddaniu krwi powiadomić lekarza RCKiK w Warszawie tel.: 22 514 60 14.

Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy dawca nie jest zakażony kiłą, AIDS, żółtaczką typu B lub C. Jeśli test wypadnie pozytywnie krew nie zostanie przetoczona. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) dawca zostanie o tym poinformowany.

Złe samopoczucie może przydarzyć się każdemu.
Jeśli zdarza się zawsze po oddaniu należy rozważyć decyzję o dalszym oddawaniu krwi.