Postępowanie dotyczące złomowania maszyn i urządzeń

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 rozpoczyna postępowanie dotyczące wyboru usługi polegającej na demontażu, złomowaniu i wywiezieniu starych maszyn i urządzeń opis do konkursu z terenu warsztatów szkolnych.

Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 1

opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2

Umowa załącznik nr 3