Prasko-Bielański rajd rowerowy szlakiem walk i męczeństwa

25.05.2017 młodzież Zespołu Szkół Nr 33 wraz z uczniami Zespołu Szkół Nr 35 zorganizowali Prasko – Bielański Rajd Rowerowy Szlakiem Walk i Męczeństwa w Puszczy Kampinowskiej.

Uczniami ZS 33 pod kierunkiem p. Piotra Chamery i p. Marka Kujawowicza opracowali mapę topograficzną naszej trasy rowerowej. Celem rajdu było zapoznanie młodzieży ze środowiskiem geograficznym regionu, jego bogatą historią, a przede wszystkim kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu.

Przemierzając szlaki Puszczy Kampinowskiej uczniowie naszej szkoły zapalili znicze przy wybranych miejscach martyrologii z okresu II Wojny Światowej i Powstania Styczniowego (Kamień Ułanów Jazłowieckich, Pomnik Powstańcom z AK „Jerzyki”, Cmentarz Palmiry, Pomnik pomordowanych Żołnierzy AK w Sierakowie i w Laskach).

Zachęcamy wszystkich do skorzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie szkoły oraz aktywnego wypoczynku,  oczywiście na szlakach rowerowych KPN.